GBO


 

GoogleChrome

Werkt best in GoogleChrome

 

Alle info via mail:

gezinsbondouwegem

 

Bestuursleden»

 

Facebook

Foto's 2014

--Carnaval--

--Trappistenloop 2014--

--Koken voor kinderen--

--Opening finse piste Wannelappersbos--

 

Foto's 2015

--Trappistenloop--

--Koken voor kinderen--

--Sint + ledenfeest--

--Koken met Hilde --

 

Foto's 2016

-- Kindernamiddag --

-- Trappistenloop --

-- Wandelzoektocht --

 

Gepubliceerde foto's zijn eigendom van Gezinsbond Ouwegem en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden!

 

Gezinsbond Nationaal »
Gezinsbond Ouwegem is steeds bereikbaar via dit mailadres: gezinsbondouwegem@gmail.com

 

Tarieven, prestatieboekje en verzekeringen

 

Tarieven

Eén uurtarief € 4/uur
Overnachting ( van 22 tot 8 uur + ontbijt) € 20
Minimumvergoeding (minder dan 2 uren) € 8


Een begonnen uur telt als een volledig uur. De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij laattijdig thuiskomen van de ouders. Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één verzekeringsbriefje verschuldigd. Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald.

Prestatieboekje

Schaf bij de eerste afspraak een prestatieboekje aan. Dit boekje geldt voor vijf oppasbeurten en kost 7,50 euro. Na afloop van de prestatie vul je een briefje in; één exemplaar hou je bij, het andere is voor de oppas. Informeer bij je coördinator hoe je een prestatieboekje kan aankopen. Het dekt de kosten voor de verzekering en voor de werking van de plaatselijke dienst. Hou er rekening mee dat een kinderoppas enkel op je eigen kinderen past en geen huishoudelijke of andere familiale taken verricht (bijvoorbeeld doktersbezoek).

Verzekering

Er is een verzekering afgesloten die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico’s dekt: burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen;
lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.

Verwittig bij een schadegeval onmiddellijk jouw plaatselijke coördinator.

Onze organisatie en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.

 

cockske@pandora.be of 0474 89 00 58